Participació manifestacions religioses públiques

En les manifestacions religioses públiques, eviti’s la participació dels cossos i forces de seguretat o de les forces armades, ni de qualsevol representant de l’Estat: central, autonòmic o municipal en exercici de les seves funcions. Tot això pertany a una altra època, feliçment superada.