Nova ordenança de L’H per als locals de culte religiós

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat una nova ordenança que regularà els locals destinats al culte religiós a la ciutat. També ha donat el vistiplau al conveni signat amb l’Estat pel qual Foment destinarà aquest any 1 milió d’euros per als barris afectats per la construcció de l’AVE.

El Ple municipal ha aprovat de forma provisional el Pla especial sobre establiments destinats a centre de culte de concurrència pública que delimita el seu règim urbanístic per evitar molèsties als veïns i mantenir la convivència. Des de l’any 2011, L’Hospitalet tenia suspesa la concessió de llicències per a nous centres de culte.

La nova ordenança estableix quan i com es poden ubicar centres de culte en les zones residencials, d’equipaments i industrials, seguint la legislació catalana aprovada l’any 2009.

A les zones residencials els centres no podran construir-se en locals contigus a habitatges i hauran d’haver una distància mínima de 100 metres entre un centre i un altre. El mateix passarà quan l’edifici de culte es construeixi en un solar qualificat com a equipament.

Pel que fa a les zones industrials, els centres es podran instal·lar en les parcel·les perifèriques a zones residencials. Quan els centres tinguin una superfície superior a 650 metres quadrats en planta o 1.500 metres quadrats construïts, caldrà que facin un pla especial de concreció d’ús. Si s’han d’ubicar a una illa que també tingui ús residencial, caldrà redactar un pla específic sobre la incidència en els habitatges.

Segons el tinent d’alcalde d’Espai públic, Francesc Josep Belver, l’ordenança pretén “garantir a tothom la llibertat de culte de qualsevol confessió i, alhora, garantir la convivència de tots els veïns”.

Les activitats existents abans que de l’entrada en vigor l’ordenança i que es vegin afectades per les noves disposicions no podran ampliar-se i, si es reformen, hauran d’acomplir el Pla especial.

mitjançantNoticia L’Hospitalet – lhdigital.cat – Nova ordenança de L’H per als locals de culte religiós.