Cementiris

Els ciutadans tenen dret, si no desitgen una altra opció, a poder ser enterrats sense discriminació en funció de les seves creences en vida. Això pot voler dir que hi ha d’haver zones comunes, per a tots els difunts, i zones exclusives per als qui desitgin ser enterrats de manera exclusiva entre els membres de la seva comunitat específica.

El feixisme va promoure per la llei i per la força la destrucció de qualsevol simbologia no catòlica als cementiris espanyols. Els ajuntaments han de ser sensibles a aquest greuge històric i, eventualment, ajudar a la rehabilitació dels monuments funeraris mutilats, si així ho sol•liciten avui persones interessades [la tomba de Ferrer i Guàrdia va ser restaurada amb fons anarquistes i lliurepensadors, però no tothom té un rastre de seguidors].

Les concessions municipals de serveis funeraris han de preveure de manera efectiva i no merament nominal el respecte per les opcions d’enterrament de cada persona.