Reptes laïcitat àmbit municipal

La Lliga per la Laïcitat va publicar “La laïcitat: un model de convivència per a la societat catalana” (64 reflexions i propostes per al seu exercici a Catalunya), a la que es fan algunes reflexions sobre una laïcitat possible, que poden servir com a propostes d’actuació política.

Aprofitem les que fan referència a l’àmbit municipal, per a encetar el debat a la nostra ciutat:

[st_tag_cloud]
[st-tag-cloud]