El Centre d’Estudis presenta el llibre “Diversitat Religiosa a L’Hospitalet”

Per donar a conèixer la diversitat religiosa de la ciutat
Aquesta nova publicació editada pel Centre d’Estudis de L’H és un llibre coral escrit per Joan Camós, Quim Cervera i Josep M. Pujol que inclou un directori amb informació dels diversos centres de culte i entitats religioses de la ciutat. Es vol reivindicar la pluralitat religiosa com un dels trets que defineixen el present de L’Hospitalet.

El llibre mostra com la diversitat religiosa a L’Hospitalet ja és un fet des de finals del sexe XIX, quan s’estableix la primera església protestant a la ciutat. La pluralitat religiosa, però, es fa del tot evident amb els actuals moviments migratoris internacionals, que han fet de L’Hospitalet una ciutat diversa on conviuen veïns i veïnes vingudes de 139 països diferents.

Joan Camós, un dels autors del llibre, afirma que “el fet migratori defineix la ciutat i també la seva diversitat religiosa, que s’ha d’entendre i acceptar com a dret que hem de compartir”

Els autors de la publicació expliquen que gran part de la població nouvinguda troba en les entitats religioses un instrument d’arrelament a la ciutat, amb centres de culte que exerceixen també d’espais d’acollida. Així, Joaquim Cervera, un altre dels coautors apunta que “davant d’una societat que valora l’individu, les religions aporten el valor comunitari i de solidaritat”

El llibre “Diversitat Religiosa a L’Hospitalet” forma part de la col•lecció Josefina Gómez Olivares i es pot consultar en línea al web del Centre d’Estudis.

(LH DIGITAL – 23. 09. 2020)