Mostra de cinema espiritual de Catalunya

El 9 de novembre a les 17,30 al CC Col·lbant-la Torrassa vàrem passar la pel·lícula Especiales, assistiren més de trenta persones, tenint en compte que el grup de cinema del Centre Cultural feia molts pocs dies que l’havia passat en català , després a la sala del costat, més de vint persones participarem en un fòrum dirigit per la Marta Matarin, de Brama Kumris, entitat membre del Fòrum l’Hospitalet, facilitant la participació de tothom i destacant els valors de la pel·lícula


El 25 de novembre vam passar la pel·lícula Adam a CC Anna Diaz Rico, a la Florida, a les 17,30. Comptant amb Zita Bartolomé, pedagoga, especialitzada en diversitat religiosa. Va ser un acte molt interessat, sobretot pel diàleg que Zita Bartolomé va ser capaç de promoure entre les diverses persones assistents, la majoria del barri de la Florida