Font de llibertat

Ens vam començar a trobar, motivats pel que havíem vist al Fòrum Català de Teologia i Alliberament, al Fòrum Social Català, a grups de diàleg interreligiós, a Taizé… i en tantes altres experiències similars.

El Fòrum Català de Teologia i Alliberament, espai de trobada per a totes les persones convençudes que cal afavorir una vivència alliberadora de l’espiritualitat, ens va marcar fortament en els orígens, i mentre va estar en funcionament, hi vam estar vinculats, i en anys alterns a les trobades del Fòrum Català vam fer dues trobades a l’Hospitalet. (que podeu seguir al menú de l’esquerra)

Ara fa uns anys que el Fòrum Català de Teologia i Alliberament ja no es troba, però en tot el que fem volem posar en relleu aquelles conviccions que son per a nosaltres font de llibertat.