“Era foraster i em vau acollir…”

Acte públic entorn els refugiats, els migrants i la hospitalitat, amb dues parts: Una mirada, des d’entitats de l’àmbit catòlic i evangèlic, al drama dels que cerquen refugi, les respostes que es donen, i els reptes plantejats: les diferents comunitats poden dir “Som una església que acull”? Per una altra part compartirem la reivindicació ciutadana “volem acollir” i la tasca de la Creu Roja de l’Hospitalet en el dia a dia amb els refugiats

Una església que acull
M. Carmen de la Fuente
Fundació Migrastudium – Servei Jesuita a Migrants
Jaume Llenas
Aliança Evangèlica Espanyola

L’Hospitalet, ciutat acollidora
Jesús Solores
Espai de Ciutadania – Creu Roja l’Hospitalet

Dimarts 26 de març de 2019 a les 19 hores
Centre cultural metropolità Tecla Sala
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44

Durant els anys 2017 i 2018, hem pogut gaudir de la trobada entre cristians de diferents denominacions, en el marc de les activitats commemoratives del 500 aniversari de la Reforma . Aquestes activitats ens han obert les ganes de conèixer-nos millor

Hem viscut massa enfrontaments, desqualificacions i recels durant molt de temps, i volíem contribuir a canviar la mirada, acabar amb estereotips falsos, facilitar el coneixement, i reconèixer els valors de l’altre. Per això volem seguir fent camins de confiança i ampliar-los a més persones i comunitats. Tot i trobar-nos de tant en tant en activitats del Fòrum l’Hospitalet, creiem que com a cristians tenim un camí propi a fer, un espai de trobada, o “Fòrum cristià”.

Amb aquest acte “Era foraster i em vau acollir” volem posar en relleu, que si volem ampliar la confiança entre nosaltres, no es per autocomplaença, sinó per afrontar millor els reptes que tenim en comú