Diàleg interreligiós telemàtic sobre el Ramàda

(L’Hdigital 18/04/2020)

Amb l’objectiu de fomentar l’entesa, el coneixement mutu i posar en valor la principal festa religiosa de molts veïns de la ciutat, el Fòrum L’Hospitalet – Espai Interreligiós organitza el proper dimarts 21 un diàleg sota el títol “El Ramadà a L’Hospitalet, una celebració ciutadana”.

De fet, és la sisena trobada que el Fòrum L’Hospitalet celebra en motiu del Ramadà, i comptarà amb la participació de representants de diverses confessions religioses, testimonis de la tradició musulmana i un col·loqui final. Enguany però, es farà telemàticament a través de la plataforma Jitsi Meet a partir de les 18:30h. Aquelles persones que vulguin assistir-hi virtualment han de demanar-ne l’accés a forumlhospitalet@gmail.com