L’Hospitalet forma ciutadans per fer tasques de conciliació comunitària

Per potenciar la mediació entre els mateixos veïns per superar conflictes de convivència
L’Hospitalet ha posat en marxa aquest mes de novembre una prova pilot per formar ciutadans en tasques de conciliació comunitària i potenciar la mediació com a eina per superar conflictes de convivència. La Xarxa de Conciliadors col•labora amb el Servei de Mediació Comunitària i la Unitat de Convivència de l’Ajuntament.

L’objectiu és crear una xarxa de persones conciliadors comunitàries que col•laborin des dels barris en les accions preventives i d’intervenció impulsades pel Servei de Mediació Comunitària i la Unitat de Convivència del Consistori.

La iniciativa busca incrementar l’impacte comunitari de les actuacions municipals en aquesta matèria i responsabilitzar aquests veïns en la gestió de la convivència perquè puguin incidir en el seu entorn tot donant la seva visió de proximitat i coneixement per detectar conflictes i portar els casos, quan sigui escaient, al Servei de Mediació.

El projecte consta d’un curs de 150 hores en línia per a 12 persones d’entitats ciutadanes que participen en actuacions de conciliació comunitària. La prova pilot permet avaluar la col•laboració entre els ciutadans que han rebut la formació i els serveis municipals que hi treballen.

El Servei de Mediació Comunitària realitza des de fa 14 anys actuacions relacionades amb la gestió i la resolució dels conflictes entre veïns amb la prevenció i mediació a les comunitats de veïns, a l’espai públic, als centres educatius i als establiments, entre d’altres llocs susceptibles d’actuar.