Treball sobre “Violència de gènere i religions”

La Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, organitza cada quatre anys una Jornada Interreligiosa, esdeveniment adreçat, especialment, a tots els grups i entitats de la Xarxa, dedicant una jornada a la Formació sobre diversitat religiosa i al debat i diàleg entorn un tema de referència.

Enguany la Jornada de Formació serà Dissabte, 27 de novembre de 2021

El tema central de la Jornada és “VIOLÈNCIA DE GÈNERE I RELIGIONS”

Es treballarà a partir d’un document elaborat pel grup de diàleg interreligiós CREA.

A partir d’aquest document base, cada grup o entitat, a mesura que avanci en els seus debats i reflexions podrà compartir les seves aportacions amb la resta dels grups de la Xarxa, proposant textos adients propis o d’altres, o bé l’exposició de bones pràctiques.

Aquest document conté:

  • Una exposició sobre la violència de gènere.
  • Uns enllaços a webs i articles que ofereixen poder ampliar la informació tant a nivell personal com de grup.
  • Tres qüestions per a la reflexió i debat als grups, continguts que esdevindran importants el dia de la Jornada.
  • Enllaços a lectures complementàries per aquelles persones o grups que estiguin interessats en el tema.

Al Fòrum l’Hospitalet hem començat la reflexió i debat, que aportarem al conjunt abans la jornada